فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

درباره شرکت

شرکـت فـولاد شـرق ماهان در اصفهان ، مهد صنعت ریختـه گری کشـور به ثبت رسیده و دفتر مرکـزی آن در ایــن شهر واقــع گــردیده اسـت.کــارگاه ریخته گـری قطعــات سنگیـن این شرکـت در کارگاه فولاد سازیمجتمــع صنعتــی اسفــراین واقــع در شهـر اسفرایـن از توابــع استـان خراســان شمــالی واقـع گردیده که ایـن انتخـاب ارزشمنـد با تــوجه بهامکـــانــات و تجهیــــزات مـــدرن و منحـصــر به فـرد مجتمــع صنعـتــی اسفـــرایــن و نیــز برخـــورداری این مجتمــع از بالاترین ظرفیت تولیـدفولاد آلیـاژی در کشور، صـورت گرفته اسـت .


این مجتمــع بزرگترين توليـدکننده فولادهاي آليــاژي با روش آهنگـري قالــب بـاز درمنطقه خاورميانه ، با برخورداري ازکوره ذوب قوس الکتريکي (EAF) کـــوره پاتيــــلي ( LF) ، و تجــهيـــزات کــامـــل متـــالــــوژي ثانـــويه شامـــــل ( VD ) و ( VOD ) و امکــان ذوب ريــــزي در خــلا ء (VSD) امکانات و تجهيزات پيشرفته ومنحصـر بفـردي را در زميـنه ريخته گـري و توليــد قطـــعات سنگـــين فــــولادي تــا وزن 110 تن ، دارا ميباشد.