فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

تجهیزات کارگاه ریخته گری مجتمع صنعتی اسفراین

  • ماشین ریخته گری اتوماتیک به ظرفیت 50 تن با سرعت بارریزی 8 تن در دقیقه
  • پاتیل حمل مذاب کف ریز با سیستم slide gate و به ظرفیت 60 تن
  • چندین عدد گودال یزرگ ریخته گری با ظرفیت های مختلف جهت قالبگیری و ریخته گری قطعات فوق سنگین
  • ریخته گری تحت خلاء VSD به ظرفیت 50 تن


Preheating ladle


Ladle 60 Ton


Transporter Ladle


VSD