فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

تجهیزات کارگاه آهنگری مجتمع صنعتی اسفراین

  • توانایی تولید انواع مقاطع فولادی شامل چهارگوش، شش گوش، گرد، تخت
  • بزرگترین پرس هیدرولیک خاورمیانه به ظرفیت 6300 تن جهت فورج و آهنگری مقاطع فوق سنگین
  • 2 دستگاه فورج GFM جهت فورج و آهنگری مقاطع سنگین و متوسط


Hydrolic press 6300 Ton


ManipulatoreHolder


GFM