فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

صنایع سیمان


رینگ از جنس Ck45 به وزن 70 تن و به  قطر 7.4 متر


شافت و غلطک مونتاژی صنایع سیمان


چرخدنده آسیاب گچ به قطر 5 متر


چرخدنده آسیاب سیمان از جنس فولاد آلیاژی 4340 و به قطر 7.2 متر


رینگ از جنس Ck45 به وزن 70 تن و به  قطر 7.4 متر


انواع رینگ های ماشین کاری شده صنایع سیمان به قطر بیش از 5 متر


رینگ از جنس فولادCk45به وزن 25 تن


چتری هدوال آسیاب سیمان به قطر 5 متر


رینگ ماشین کاری شده صنایع سیمان 


رینگ صنایع خودروسازی از جنس فولادCk45به وزن 15 تن


چرخدنده آسیاب سیمان از جنس فولاد آلیاژی 4340 و به قطر 7.2 متر


غلطک صنایع سیمانشافت و غلطک مونتاژی صنایع سیمان


شافت و غلطک مونتاژی صنایع سیمان