فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

صنایع فولاد


تست M.T پاتیل حمل سرباره به وزن 45 تن


پاتیل حمل سرباره 30 متر مکعبی مربوط به فولاد مبارکه


پاتیل حمل سرباره مجتمع فولاد مبارکه به وزن 45 تن


انواع پاتیل های حمل سرباره


کلیت مربوط به قفسه اونیورسال به وزن 22 تن


پالت کار


مجموعه پالت کار


چوک نورد فولاد مبارکه از جنس GS-ST52  به وزن 11 تن


پاتیل حمل سرباره مجتمع فولاد مبارکه به وزن 45 تن


عملیات حرارتی پاتیل حمل سرباره


چوک نورد فولاد مبارکه از جنس GS-ST52  به وزن 11 تن


انواع چوک های نورد سرد و گرم مجتمع فولاد مبارکه


کوکیل 80 تنی مجتمع صنعتی اسفراین از جنس چدن خاکستری


کوکیل 80 تنی مجتمع صنعتی اسفراین از جنس چدن خاکستری


انواع چوک های مورد استفاده در نورد سرد و گرم فولاد مبارکه به وزن 11 تن


سرقفسه مربوط به قفسه اونیورسال نورد به وزن 22 تن